Biopod và BSF

Home » Biopod và BSF

Biopod là thiết bị được phát minh bởi TS. Paul Oliver (Mỹ). Thiết bị này được thiết kế chuyên dụng để nuôi ấu trùng ruồi lính đen, trùn quế nhằm xử lý phân trong chăn nuôi: heo, gà,… Giúp đảm bảo điều kiện vệ sinh trong chăn nuôi, bảo vệ môi trường xung quanh đồng thời tạo ra sản phẩm ấu trùng ruồi lính đen dùng trong chăn nuôi gia cầm, phân trùn quế trong nông nghiệp.

chuyen-doi-chat-thai-01
chuyen-doi-chat-thai-03

 Thiết bị Biopod

chuyen-doi-chat-thai-h03
chuyen-doi-chat-thai-h02
chuyen-doi-chat-thai-h01

 Ấu trùng ruồi lính đen làm thức ăn nuôi gà