Hệ Thống Tái Sử Dụng Nước Mưa

Home » Hệ Thống Tái Sử Dụng Nước Mưa

CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN


Dự án: Thiết kế, thi công và lắp đặt hệ thống thu gom và lọc nước mưa cấp nước ăn uống cho 1000 học sinh trường Mỹ Thuận.
Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng