Hồ Sơ Môi trường Doanh Nghiệp

Home » Hồ Sơ Môi trường Doanh Nghiệp

CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN


STT

Tên Dự Án

Thông Tin

1Quan trắc môi trường Khu công nghiệp Long Đức và báo cáo xả thải vào nguồn nước của nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Long ĐứcChủ đầu tư: BQL KCN Long Đức
Địa điểm: thành phố Trà Vinh
2Trang trại chăn nuôi 1.200 heo nái sinh sảnVị trí thực hiện: huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nam Khánh Thành
3Mở rộng Trang trại chăn nuôi Phạm Văn Đấu quy mô diện tích từ 50.844 m2 lên thành 161.213 m2Vị trí thực hiện:  huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An
Chủ đầu tư: Trang trại chăn nuôi Công nghệ cao Golden Farm
4Trang trại chăn nuôi gà gia công, quy mô diện tích 50.844m2Vị trí thực hiện:  huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An
Chủ đầu tư: Trang trại chăn nuôi Công nghệ cao Golden Farm