Thiết Bị Lọc Nước

Home » Thiết Bị Lọc Nước

Máy lọc nước RO gia đình (10 - 20l/h)

Giá : 3.850.000 đ 3.700.000 đ

TBXL nước giếng khoan bằng PP lọc ngược thẩm thấu SW1

Giá : 7.500.000 đ 7.000.000 đ

HTXL nước SH công suất 20m3/ngày

Giá : Liên Hệ

HTXL nước giếng khoan quy mô CN

Giá : Liên Hệ

Hệ thống lọc nước nhiễm phèn nặng

Giá : Liên Hệ

Cột lọc XL nước nhiễm phèn, cứng

Giá : 6.500.000 đ 6.000.000 đ

HT lọc nước RO quy mô 30 - 250 l/h

Giá : 38.000.000 đ 35.000.000 đ

HT lọc nước RO CN 250l/giờ - 2000l/giờ

Giá : Liên Hệ

Cột lọc 3 cấp - đèn UV

Giá : 1.200.000 đ
1 / 3