Thu gom – tái sử dụng nước mưa

Home » Tin Tức » Thu gom – tái sử dụng nước mưa

Thu gom – tái sử dụng nước mưa

Posted on

Đầu năm 2017, Công ty TNHH Nước và Môi trường Sài Gòn (SAWAEN) phối hợp cùng Sở TNMT và Ủy ban MTTQ chuyển giao mô hình thu gom và tái sử dụng nước mưa cho một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất Sóc Trăng, góp phần thiết thực về tiết kiệm và nâng cao nhận thức của cộng đồng trong quản lý tài nguyên nước.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu dự án: