Rainwater Reuse System

Home » Rainwater Reuse System

Trước tình trạng khô hạn, nắng nóng kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt cho người dân. Công ty TNHH Nước và Môi trường Sài Gòn (SAWAEN) đã tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống thu gom, lọc nước mưa cấp nước ăn uống cho hơn 1.000 học sinh và giáo viên Trường PTTH Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng đầu tư nhằm chào mừng ngày Nước thế giới 22-3 và nâng cao nhận thức cộng đồng về tái sử dụng tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. (Năm 2016)

 Hệ thống xử lý và bồn chứa nước mưa

Thuyết minh hệ thống xử lý nước mưa

Hệ thống lọc tinh và diệt khuẩn

Hệ thống cấp nước uống

Công ty TNHH Nước và Môi trường Sài Gòn (SAWAEN) đã tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống thu gom, lọc nước mưa cấp nước ăn uống cho Chùa Thiên Thới tại huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường Sóc Trăng đầu tư nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tái sử dụng tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. (Năm 2017).