Biopod and BSF

Home » Biopod and BSF

Biopod là thiết bị được phát minh bởi TS. Paul Oliver (Mỹ). Thiết bị này được thiết kế chuyên dụng để nuôi ấu trùng ruồi lính đen, trùn quế nhằm xử lý phân trong chăn nuôi: heo, gà,… Giúp đảm bảo điều kiện vệ sinh trong chăn nuôi, bảo vệ môi trường xung quanh đồng thời tạo ra sản phẩm ấu trùng ruồi lính đen dùng trong chăn nuôi gia cầm, phân trùn quế trong nông nghiệp.

chuyen-doi-chat-thai-h01
chuyen-doi-chat-thai-03

Thiết bị Biopod

chuyen-doi-chat-thai-h03
chuyen-doi-chat-thai-h02

Ấu trùng ruồi lính đen làm thức ăn nuôi gà

chuyen-doi-chat-thai-h01