Bể Sinh Học (Biopod) Và Ấu Trùng Ruồi Lính Đen (BSF)

 

Biopod cũng là thiết bị được phát minh bởi TS. Paul Oliver Andre.

Thiết bị này được thiết kế chuyên dụng để nuôi ấu trùng ruồi lính đen và trùn quế nhằm xử lý phân gia súc – gia cầm, giúp kiểm soát điều kiện vệ sinh môi trường trong chăn nuôi.

Đồng thời tạo ra sản phẩm ấu trùng ruồi lính đen – nguồn thực phẩm dồi dào dưỡng chất cho gia cầm và phân trùn quế trong nông nghiệp.

chuyen-doi-chat-thai-01
chuyen-doi-chat-thai-03

Bể sinh học – Biopod

chuyen-doi-chat-thai-h03
chuyen-doi-chat-thai-h02
chuyen-doi-chat-thai-h01

 Ấu trùng ruồi lính đen làm thức ăn nuôi gà