TƯ VẤN

- Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường (MT), kế hoạch bảo vệ môi trường (BVMT)

- Đăng ký Giấy phép xả thải

- Đăng ký Giấy phép khai thác nước ngầm

- Lập Hồ sơ xác nhận hoàn thành các công trình BVMT

- Lập Báo cáo giám sát môi trường

CÔNG NGHỆ

- Nước cấp – hệ thống lọc nước tinh khiết

- Hệ thống xử lý nước thải

- Xử lý khí thải

- Lò đốt chất thải rắn nguy hại

- Mô hình Trang trại khép kín và tái sử dụng chất thải hữu cơ

THIẾT BỊ

- Thiết bị, vật liệu lọc nước

- Module xử lý nước thải

- Lò đốt khí hóa và lò sấy nông sản Lotus Fire Gasifier (LFG

- Bể nuôi ấu trùng Ruồi Lính Đen (BSF)