Mesophilic bin

Home » Mesophilic bin

Hộp ủ mesophilic bin là mô hình được thiết kế bởi TS. Paul Olivier (Mỹ). Mô hình này được thiết kế để giải quyết rác thải hữu cơ hiện hữu tại các hộ gia đình khi không được xử lý hay được xử lý đúng cách. Mô hình này tận dụng nguyên lý của quá trình xử lý hiếu khí trung nhiệt tạo phân compost hay có thể kết hợp với trùn quế tạo ra phân trùn quế, bón cho cây trồng rất hữu hiệu.

Mô hình hộp ủ mesophilic bin được áp dụng trong dự án chuyển đổi chất thải ở Việt Nam tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

chuyen-doi-chat-thai-13
chuyen-doi-chat-thai-14

Hình ảnh 1 và 2: Hộp ủ mesophilic bin

chuyen-doi-chat-thai-16
chuyen-doi-chat-thai-16

Hình ảnh 3 và 4: Hướng dẫn sử dụng hộp ủ mesophilic bin cho các hộ dân tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng