Hộc ủ rác hữu cơ (Mesophilic bin)

 

Hộc ủ rác hữu cơ là mô hình được thiết kế bởi TS. Paul Olivier Andre đến từ Hoa Kỳ.

Mô hình này được thiết kế để giải quyết rác thải hữu cơ tại các hộ gia đình. Nó tận dụng nguyên lý của quá trình xử lý hiếu khí trung nhiệt tạo ra phân compost hoặc có thể kết hợp với trùn quế tạo ra phân trùn quế, dùng làm phân bón cho cây trồng trong nông nghiệp.

Mô hình Hộc ủ rác hữu cơ đã được áp dụng trong dự án chuyển đổi chất thải ở Việt Nam tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

chuyen-doi-chat-thai-13
chuyen-doi-chat-thai-14

Hình ảnh 1 và 2: Hộp ủ mesophilic bin

chuyen-doi-chat-thai-16
chuyen-doi-chat-thai-15

Hình ảnh 3 và 4: Hướng dẫn sử dụng hộp ủ mesophilic bin cho các hộ dân tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng