a

Home » a
 • null

  Lò Gasifier là thiết bị được thiết kế bởi TS. Paul Olivier (Mỹ) từ bản thiết kế lò gốc của ông Alexis Belonio người Philippines.

  Lò Gasifier được thiết kế để xử lý hiệu quả các loại phế phẩm nông nghiệp, các loại nguyên liệu có thể đốt được như: vỏ trấu, vỏ cà phê, các loại viên nén gỗ, viên nén củi trấu,… với nhiệt độ thân lò khi vận hành từ 700oC đến 1000oC.

  Ở mức nhiệt độ này, nguyên liệu được đốt cháy một cách hoàn toàn, loại bỏ khói, bụi và bù hóng làm bẩn dụng cụ nấu, đồng thời tạo ra than sinh học sau quá trình đốt thay vì than tro như các lò đốt thông thường

  Ngoài giá trị nhiệt độ cao tạo ra bởi lò Gasifier, sản phẩm khi đốt cháy nguyên liệu ở nhiệt độ cao trên 700oC còn tạo ra than sinh học ứng dụng trong nhiều quy trình: Lên men thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ quá trình tạo phân compost, làm đệm lót sinh học, lọc nước nhiềm phèn, asen, …

 • null

  Lò Gasifier là thiết bị được thiết kế bởi TS. Paul Olivier (Mỹ) từ bản thiết kế lò gốc của ông Alexis Belonio người Philippines.

  Lò Gasifier được thiết kế để xử lý hiệu quả các loại phế phẩm nông nghiệp, các loại nguyên liệu có thể đốt được như: vỏ trấu, vỏ cà phê, các loại viên nén gỗ, viên nén củi trấu,… với nhiệt độ thân lò khi vận hành từ 700oC đến 1000oC.

  Ở mức nhiệt độ này, nguyên liệu được đốt cháy một cách hoàn toàn, loại bỏ khói, bụi và bù hóng làm bẩn dụng cụ nấu, đồng thời tạo ra than sinh học sau quá trình đốt thay vì than tro như các lò đốt thông thường

  Ngoài giá trị nhiệt độ cao tạo ra bởi lò Gasifier, sản phẩm khi đốt cháy nguyên liệu ở nhiệt độ cao trên 700oC còn tạo ra than sinh học ứng dụng trong nhiều quy trình: Lên men thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ quá trình tạo phân compost, làm đệm lót sinh học, lọc nước nhiềm phèn, asen, …

 • null

  Lò Gasifier là thiết bị được thiết kế bởi TS. Paul Olivier (Mỹ) từ bản thiết kế lò gốc của ông Alexis Belonio người Philippines.

  Lò Gasifier được thiết kế để xử lý hiệu quả các loại phế phẩm nông nghiệp, các loại nguyên liệu có thể đốt được như: vỏ trấu, vỏ cà phê, các loại viên nén gỗ, viên nén củi trấu,… với nhiệt độ thân lò khi vận hành từ 700oC đến 1000oC.

  Ở mức nhiệt độ này, nguyên liệu được đốt cháy một cách hoàn toàn, loại bỏ khói, bụi và bù hóng làm bẩn dụng cụ nấu, đồng thời tạo ra than sinh học sau quá trình đốt thay vì than tro như các lò đốt thông thường

  Ngoài giá trị nhiệt độ cao tạo ra bởi lò Gasifier, sản phẩm khi đốt cháy nguyên liệu ở nhiệt độ cao trên 700oC còn tạo ra than sinh học ứng dụng trong nhiều quy trình: Lên men thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ quá trình tạo phân compost, làm đệm lót sinh học, lọc nước nhiềm phèn, asen, …

 • null

  Lò Gasifier là thiết bị được thiết kế bởi TS. Paul Olivier (Mỹ) từ bản thiết kế lò gốc của ông Alexis Belonio người Philippines.

  Lò Gasifier được thiết kế để xử lý hiệu quả các loại phế phẩm nông nghiệp, các loại nguyên liệu có thể đốt được như: vỏ trấu, vỏ cà phê, các loại viên nén gỗ, viên nén củi trấu,… với nhiệt độ thân lò khi vận hành từ 700oC đến 1000oC.

  Ở mức nhiệt độ này, nguyên liệu được đốt cháy một cách hoàn toàn, loại bỏ khói, bụi và bù hóng làm bẩn dụng cụ nấu, đồng thời tạo ra than sinh học sau quá trình đốt thay vì than tro như các lò đốt thông thường

  Ngoài giá trị nhiệt độ cao tạo ra bởi lò Gasifier, sản phẩm khi đốt cháy nguyên liệu ở nhiệt độ cao trên 700oC còn tạo ra than sinh học ứng dụng trong nhiều quy trình: Lên men thức ăn chăn nuôi, hỗ trợ quá trình tạo phân compost, làm đệm lót sinh học, lọc nước nhiềm phèn, asen, …

TƯ VẤn