Đăng ký Giấy phép khai thác nước ngầm

Home » Đăng ký Giấy phép khai thác nước ngầm

Đối với dự án có khai thác sử dụng nước ngầm, công suất khai thác trên 20m3/ ngày đêm. Công ty sẽ thay mặt chủ dự án đăng ký giấy phép khai thác nước ngầm theo qui định của Thông tư 02/2005/TT-BTNMT Nghị định 149/2004/NĐ-CP.