Dự Án Quản Lý Môi Trường

 

CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN


 

STT

Tên Dự Án

1Điều tra, đánh giá, xây dựng bản đồ hiện trạng ô nhiễm Arsenic trong nước ngầm huyện Đạ Tẻh và đề xuất các giải pháp khai thác, xử lý
2Điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường huyện Bảo Lâm, Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng
3Đánh giá và thành lập bản đồ mức độ tổn thương do các tai biến khu vực Tp. HCM
4Điều tra, đánh giá hiện trạng và xây dựng mô hình xử lý chất thải chăn nuôi bằng phương pháp sinh học trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng.
5Đánh giá hiện trạng môi trường và xây dựng mô hình sinh kế cộng đồng cho đầm Đông Hồ, Tp.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.
6Xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nguy hại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
7Thu thập thông tin, số liệu và cập nhật bộ chỉ thị môi trường tỉnh Sóc Trăng
8Xây dựng mô hình thí điểm về chuyển đổi chất thải trong sinh hoạt, nông nghiệp và giảm thiểu ô nhiễm trong chăn nuôi tại hộ gia đình tại huyện Đạ Tẻh
9Xây dựng kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
10Điều tra, đánh giá hiện trạng và xây dựng mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
11Điều tra, thu thập, tổng hợp, xây dựng báo cáo về công tác bảo vệ môi trường năm 2018, tỉnh Sóc Trăng
12Điều tra, thu thập, tổng hợp, xây dựng báo cáo về công tác bảo vệ môi trường năm 2019, tỉnh Sóc Trăng
13Thu thập thông tin, số liệu cho Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Sóc Trăng năm 2017
14Thu thập thông tin, số liệu cho Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Sóc Trăng năm 2018
15Thu thập thông tin, số liệu cho Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Sóc Trăng năm 2019
16Xây dựng mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện Bảo Lâm.
17Đánh giá chất lượng môi trường và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường Suối thôn 3, thôn 8, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm.