Hệ Thống Xử Lý Nước Cấp


CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Dự án: Thi công và lắp đặt hệ thống lọc nước RO cung cấp nước uống cho 600 công nhân nhà máy.
Chủ dự án: Công ty CP Kết cấu thép ATAD
Công suất: 400 lít/giờ

Dự án: Thi công và lắp đặt hệ thống lọc nước RO cho phòng thí nghiệm.
Chủ dự án: Công ty CP công nghệ cao su Việt Nam.
Công suất: 200 lit/giờ.

Dự án: Thi công và lắp đặt hệ thống lọc nước RO cho phòng thí nghiệm.
Chủ dự án: Khu nông nghiệp công nghệ cao Tp.HCM  
Công suất: 250 lít/giờ

Dự án: Thi công và lắp đặt hệ thống lọc nước RO.
Chủ dự án: CTY CP Kết cấu thép ATAD.
Công suất: 25m3/ngày.

Dự án: Thiết kế, chế tạo và lắp đặt 150 hệ thống xử lý nước nhiễm phèn, Arsenic cho 150 hộ gia đình.
Chủ dự án: UBND huyện Đạ Tẻh  
Công suất: 1,5m3/ngày