NĐ 149/2004/NĐ-CP/ BTNMT của Chính phủ

Home » NĐ 149/2004/NĐ-CP/ BTNMT của Chính phủ

Nghị định 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

Tải tại đây: NĐ 149_2004_NĐ-CP_ BTNMT