Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

 
Công ty đã thực hiện nhiều công trình xử lý nước thải với quy mô và tính chất khác nhau cho các đối tác là Cơ quan quản lý nhà nước như Sở Tài Nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án…cũng như các doanh nghiệp trên nhiều địa bàn khác nhau. Sau đây là một số dự án tiêu biểu công ty đã thực hiện:

CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN


Dự án: Thiết kế, thi công HTXL nước thải nhà máy giết mổ gia súc tập trung
Chủ đầu tư: Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (Sagri)
Công suất: 500 m3/day

Dự án: Tư vấn thiết kế; cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải sản xuất.
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Sài Gòn Xanh (TRIBAT)
Công suất: 500 m3/day

Dự án: Thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi.
Chủ đầu tư: Trang trại Chăn nuôi Bạch Lê
Công suất: 184 m3/day

Dự án: Cung cấp, lắp đặt thiết bị HT xử lý nước thải sinh hoạt
Chủ đầu tư: Trường tiểu học Thới Tam Thôn
Công suất: 35 m3/day

Dự án: Xây dựng hệ thống xử lý nước thải y tế.
Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế xã An Thạnh
Công suất: 3 m3/day

Dự án: Thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải tái chế hạt nhựa.
Chủ đầu tư: Doanh nghiệp tư nhân Lợi Đạt Lai
Công suất: 100 m3/day

Dự án: Thiết kế, xây dựng và lắp ráp hệ thống XLNT cho Trung tâm Xã hội.
Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng
Công suất: 20 m3/day